خرید بسته با ip خارج از ایران مجاز نیست.
لطفا vpn خود را قطع کنید.
یا اگر از مرورگر تلگرام استفاده میکنید این صفحه را در مرورگر معمولی خود باز کنید.
آدرس ip شما : 3.236.223.106